Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Κάπνισμα, Νοσηλευτική Προσέγγιση

Μια συντονισμένη προσπάθεια, εξαιρετικών επιστημόνων του χώρου της υγείας που εργάστηκαν για μεγάλο διάστημα στο πλαίσιο του προγράμματος HEART II, είχε σαν αποτέλεσμα τη συγγραφή και την κυκλοφορία του βιβλίου «Κάπνισμα, Νοσηλευτική Προσέγγιση».

Αποτελεί ένα εγχειρίδιο για την εκπαίδευση, κυρίως των Νοσηλευτών, αλλά και όλων όσων ενδιαφέρονται και ασχολούνται με την προσέγγιση και την επίλυση ενός σημαντικού ζητήματος της ιατρικής καθημερινότητας, το κάπνισμα.

Στο βιβλίο αναφέρονται θέματα όπως η εξάρτηση και ο εθισμός στο κάπνισμα, οι επιπτώσεις του καπνίσματος σε διάφορα συστήματα του ανθρωπίνου οργανισμού, στην επιδημιολογία του καρκίνου του πνεύμονα σε σχέση με το κάπνισμα, στην επίδρασή του στη γυναίκα, στο παιδί και στον έφηβο. Επίσης στην προσέγγιση ασθενούς με ψυχιατρικό νόσημα που καπνίζει, στο παθητικό κάπνισμα, σε θέματα οικονομίας και καπνίσματος, καθώς και στις βασικές τεχνικές της διακοπής του καπνίσματος.

Η ευχή όλων των συμμετεχόντων στην έκδοση, είναι να αποτελέσει σημαντικό βοήθημα στην αντιμετώπιση του προβλήματος του καπνίσματος, με τους νοσηλευτές πρωτεργάτες που η σπουδαιότητα του ρόλου τους είναι, αδιαμφισβήτητα, από τους πιο σημαντικούς.

Για να διευκολυνθεί η μεταφορά της γνώσης, το βιβλίο διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή.

Πηγή: smokefreegreece.gr

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com