Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Κλινικο Φροντιστήριο-Club Ινσουλίνης στο Ηράκλειο

Η Ελληνική Ενδοκρινολογική Εταιρεία στο πλαίσιο ενίσχυσης των δεξιοτήτων του Ενδοκρινολόγου στην καθημερινή κλινική πρακτική και ειδικότερα στην αντιμετώπιση του Σακχαρώδη Διαβήτη, διοργανώνει τα “Club Ινσουλίνης».

Πρόκειται για εντατικά μαθήματα διάρκειας μιας ημέρας που θα γίνουν σε μικρές ομάδες ιατρών (20-25 άτομα). Κορμός των μαθημάτων θα είναι πρακτικές ασκήσεις που απαιτούν την ενεργό ανάμειξη των συμμετεχόντων στην αντιμετώπιση και επίλυση προβλημάτων που ανακύπτουν στην καθημερινή πρακτική.

Οι πρώτη συνάντηση έγινε στη Λάρισα, στις 5/11/2016 και η δεύτερη συνάντηση θα γίνει στο Ηράκλειο Κρήτης, στις 21/1/2017, στο Ξενοδοχείο Capsis Astoria.

Οι εκδηλώσεις απευθύνονται στους τοπικούς ιατρούς.

Ενημερωθείτε για το πρόγραμμα εδώ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com