Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Κύκλος ενδοκλινικών μαθημάτων Νοσηλευτικού προσωπικού Αναισθησιολογικού Τμήματος

Στο πλαίσιο συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επιμόρφωσης του Νοσηλευτικού προσωπικού, το Αναισθησιολογικό Τμήμα σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης και τη Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας διοργανώνουν κύκλο ενδοκλινικών μαθημάτων, ο οποίος περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες:

  • Τετάρτη 28/03/2018 και ώρα 09.30πμ: “Νοσηλευτική προετοιμασία αναισθησιολογικού εξοπλισμού & φαρμάκων στη χειρουργική αίθουσα” απο την κ. Μαρκάκη Ελευθερία, ΤΕ Νοσηλευτικής Αναισθησιολογικού Τμήματος.
  • Τετάρτη 09/05/2018 και ώρα 09.30πμ: “Μέτρα ακτινοπροστασίας” απο τον κ. Λυδάκη Ιωάννη, Ακτινοφυσικό.
  • Πέμπτη 31/05/2018: “Έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες αιχμηρών αντικειμένων” απο την κ. Μαυρακάκη Γεωργία, Υπεύθυνη Γραφείου Υγιεινής & Ασφάλειας.
  • Τρίτη 26/06/2018: “Κανονισμός Χειρουργείου” – κοινό ενδοκλινικό μάθημα Χειρουργείου και Αναισθησιολογικού Τμήματος.
  • Τρίτη 25/09/2018: “Διαχείριση επαγγελματικών συγκρούσεων” απο την κ. Αλατζόγλου Μαρία, Msc Ψυχολόγο.
  • Τετάρτη 31/10/2018: “Επιπλοκές γενικής & περιοχικής αναισθησίας” απο την κ. Παξιμαδάκη Ζαχαρένια, ΤΕ Νοσηλευτικής Αναισθησιολογικού Τμήματος.
  • Τετάρτη 28/11/2018: “Ενέργειες και νοσηλευτική αξιολόγηση στην αίθουσα μεταναισθητικής φροντίδας” απο την κ. Βασιλάκη Δήμητρα, ΤΕ Νοσηλευτικής Αναισθησιολογικού Τμήματος.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του Αναισθησιολογικού Τμήματος και απευθύνονται σε όλους τους Νοσηλευτές/τριες. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το εσωτερικό 8838-Γραφείο Εκπαίδευσης Νοσηλευτικής Υπηρεσίας, κ. Τζορμπατζάκη Μαρία.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com