Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Κύκλος Επιμόρφωσης για το προσωπικό καθαριότητας από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία στις 31 Μαρτίου, ο κύκλος επιμόρφωσης για το προσωπικό καθαριότητας του Νοσοκομείου μας από τη Νοσηλευτική Υπηρεσία. Έπειτα από πρόταση του Τμήματος Επιστασίας και της Επιτροπής Καθαριότητας, η Διεύθυνση Νοσηλευτικής Υπηρεσίας σε συνεργασία με το Γραφείο Εκπαίδευσης και το Γραφείο Νοσοκομειακών Λοιμώξεων προχώρησε στη διοργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και παρουσιάστηκαν τα εξής θέματα:

  1. Υγιεινή των χεριών – Αλυσίδα μετάδοσης λοιμώξεων στο χώρο του Νοσοκομείου – Μέτρα Ατομικής Φροντίδας, με εισηγητή τον κ. Μπολίκα Εμμανουήλ, Υπεύθυνο Γραφείου Νοσ. Λοιμώξεων)
  2. Μέθοδοι και είδη καθαρισμού, με εισηγητή τον κ. Μπολίκα Εμμανουήλ, Υπεύθυνο Γραφείου Νοσ. Λοιμώξεων
  3. Ιδιαιτερότητες στην καθαριότητα ειδικών μονάδων, με εισηγήτριες τις κ. Παπαδάκη Χαρίκλεια-Προϊσταμένη Χειρουργείου, κ. Παπαδάκη Ευαγγελία-Προϊσταμένη Μονάδας Τεχνητού Νεφρού, κ. Πέϊου Μαρία-Προϊσταμένη ΜΕΘ, κ. Παπαδάκη Στυλιανή-Προϊσταμένη Μονάδας Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών και κ. Ανωγειανάκη Κωνσταντίνα-Προϊσταμένη Τμήματος Αποστείρωσης.

 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com