Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Μεταστέγαση του τμήματος κίνησης στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου

Ολοκληρώθηκε η μετεγκατάσταση του τμήματος κίνησης  στο Κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου για την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων ασθενών. Μέχρι σήμερα λειτουργούσε εντός του κεντρικού κτιρίου μόνο το γραφείο εισιτηρίων-εξιτηρίων, με αποτέλεσμα τον κατακερματισμό και την αποσπασματική εκτέλεση των λειτουργιών του. Ζητούμενο της Διοίκησης και της αρχής του τμήματος κίνησης, ήταν η μεταφορά του γραφείου νοσηλίων και σύνδεσής του με το γραφείο εισιτηρίων-εξιτηρίων για την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση των εσωτερικών ασθενών, το οποίο επιτεύχθηκε υπο την επίβλεψη της Τεχνικής υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας στο χώρο της Κεντρικής εισόδου της νέας πτέρυγας, έναντι της Παιδιατρικής κλινικής.

   

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com