Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Μισθοδοτικές μεταβολές αποδοχών ιατρικού προσωπικού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4472/2017, προέκυψαν διαφορές αποδοχών στο ιατρικό προσωπικό από 1/1/2017 έως 31/10/2017, όπου άρχισε η εφαρμογή του.

Η τακτοποίηση των αναδρομικών αποδοχών και κρατήσεων στους Ιατρούς ΕΣΥ μόνο, θα ξεκινήσουν με τη μισθοδοσία Ιουνίου 2018 και θα διαρκέσουν 4 μήνες.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com