Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα με tag: Μισθοδοσία

Μισθοδοτικές μεταβολές αποδοχών ιατρικού προσωπικού

Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4472/2017, προέκυψαν διαφορές αποδοχών στο ιατρικό προσωπικό από 1/1/2017 έως 31/10/2017, όπου άρχισε η εφαρμογή του. Η τακτοποίηση των αναδρομικών αποδοχών και κρατήσεων στους Ιατρούς ΕΣΥ μόνο, θα ξεκινήσουν με τη μισθοδοσία Ιουνίου 2018 και θα διαρκέσουν 4 μήνες.

Διαβάστε περισσότερα

Ενημέρωση προσωπικού για μισθοδοτικές μεταβολές

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  Ν.4488/2017,  άρθρο  26  με  θέμα  <<σχετικά  με  τις  ασφαλιστικές  κρατήσεις>> το  Μ.Τ.Π.Υ.   με  τη  διευκρινιστική    του  με  αριθμό  77088/3-10-17,  αναρτημένο  με  την  ΑΔΑ:  Ω55ΘΗ-Φ0Α,  αναφέρει   ότι  το  ποσοστό  κρατήσεων  του,   αλλάζει   από  4%  σε  4,5%  από  01/01/2017.  Δεδομένου,  ότι  η  εφαρμογή  των  παραπάνω  διατάξεων,  μπήκε […]

Διαβάστε περισσότερα
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com