Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Νέα καινοτόμος υπηρεσία εκπαίδευσης των στελεχών του Βενιζελείου Νοσοκομείου

Από σήμερα στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα εκπαίδευσης (http://elearning.venizeleio.gr), μέσω της οποίας οι εργαζόμενοι, μπορούν να παρακολουθούν εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις, videos, να επισκοπούν μαθήματα που πρόκειται να γίνουν, ακόμα και να συμμετέχουν σε ιδεατά μαθήματα (εξ αποστάσεως). Σε αρκετά δε μαθήματα, η πρόσβαση είναι ελεύθερη για όλους, ενώ άλλα είναι μόνο για το προσωπικό του Βενιζελείου. Η καινοτομία αυτή δίνει απάντηση στην ανάγκη της συνεχιζόμενης, δια βίου εκπαίδευσης του προσωπικού και στην εύκολη αναζήτηση γνώσης, καθώς μια βασική συνιστώσα στοχοθεσίας ενός νοσοκομείου είναι η προαγωγή του επιπέδου γνώσεων των στελεχών του.

Συνοπτικά, μέσω της εν λόγω πλατφόρμας, καθίσταται πλέον δυνατή για το προσωπικό του Βενιζέλειου νοσοκομείου όλων των κλάδων και υπηρεσιών:

  • Η παρακολούθηση όλων των πεπραγμένων μαθημάτων και διαλέξεων που υλοποιούνται στο νοσοκομείο, στο χρόνο και χώρο που επιθυμούν,
  • Η επισκόπηση του προγραμματισμού των μαθημάτων μέσω ημερολογίου,
  • Η δήλωση εκπαιδευτικών αναγκών μέσω ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου
  • Η realtime παρακολούθηση μαθημάτων/διαλέξεων
  • Η ενημέρωση, μέσω email και SMS για μαθήματα που ξεκινούν
  • Η συμμετοχή σε online μαθήματα, μέσω του υπολογιστή τους, χωρίς να χρειάζεται η «φυσική» τους παρουσία (virtual class)
  • Η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών

Η καινοτόμα αυτή εφαρμογή αποτελεί προϊόν συνεργασίας όλων των υπηρεσιών του νοσοκομείου μας, αλλά για την υλοποίηση του συνεργάστηκαν το τμήμα Πληροφορικής με τα αντίστοιχα γραφεία Ποιότητας και Εκπαίδευσης της Νοσηλευτικής υπηρεσίας.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com