Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Οδηγίες για την απογραφή των υλικών των αποθηκών του Νοσοκομείου

Σας παραθέτουμε οδηγίες που πρέπει να ακολουθηθούν στο πληροφοριακό σύστημα του νοσοκομείου για την απογραφή των αποθηκών.

  1. Οδηγίες απογραφής αποθηκών
  2. Οδηγίες απογραφής αποθήκης αναλωσίμων
  3. Οδηγίες απογραφής μη αναλωσίμων – παγίων

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το τμήμα Διαχείρισης Υλικού.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com