Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Ολοκλήρωση επιτυχημένης επιθεώρησης πιστοποιημένων τμημάτων

Άλλη μια επιτυχημένη επιθεώρησης επιτήρησης των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας σε τμήματα του Νοσοκομείου μας ολοκληρώθηκε χωρίς ευρήματα. Πιο συγκεκριμένα  στη δεύτερη μεγάλη ομάδα τμημάτων που επιθεωρήθηκαν για την επιτήρηση συμμόρφωσης κατά το πρότυπο ISO9001:2015, δηλαδή στο τμήμα Επειγόντων περιστατικών, στη Μονάδα Τεχνητού Νεφρού, στα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία (τμήματα με δύο τριετίες πιστοποιήσεων στο ενεργητικό τους), στο τμήμα της Κεντρικής Αποστείρωσης και στη Μαιευτική -Γυναικολογική κλινική,  οι υπεύθυνοι ποιότητας των τμημάτων και όλοι οι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία ανέδειξαν το υψηλό επίπεδο ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών στους ασθενείς και πολίτες με συνέπεια και επαγγελματισμό.

Ταυτόχρονα με την πρώτη ομάδα πιστοποιημένων τμημάτων (Ενιαίο σύστημα διαχείρισης ποιότητας για το σύνολο των Διοικητικών και Τεχνικών τμημάτων -μοναδικό στην Ελλάδα από το 2018, αυτοτελή τμήματα Πληροφορικής, Προστασίας δικαιωμάτων πολίτη και Ποιότητας, Κέντρο Αίματος και εργαστηριακά του τμήματα, τμήμα Φυσικοθεραπείας και τμήμα Πυρηνικής ιατρικής) που κάθε χρόνο επιτηρούνται και ανανεώνουν τις πιστοποιήσεις τους, διαρκώς περισσότερα κλινικά και εργαστηριακά τμήματα μπαίνουν στο στίβο της ανάπτυξης συστημάτων διαχείρισης ποιότητας με προοπτική πιστοποίηση με διεθνή πρότυπα, τεκμηριώνοντας το υψηλό επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.

Εκ μέρους της Διοίκησης εκφράζονται συγχαρητήρια και ευχαριστίες σε όλους τους εμπλεκόμενους στην συντήρηση των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, υπεύθυνους/ες ποιότητας και αναπληρωτές τους, Διευθυντές/τριες, Προϊστάμενους/ες καθώς και σε όλο το προσωπικό των ανωτέρω τμημάτων για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία των επιθεωρήσεων.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com