Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2023

H Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας 2023 γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 10 Οκτωβρίου με στόχο την ευαισθητοποίηση για θέματα που σχετίζονται με την ψυχική υγεία. Το φετινό μήνυμα του οργανισμού World Federation for Mental Health και του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας είναι: «Η ψυχική υγεία είναι ένα παγκόσμιο ανθρώπινο δικαίωμα – Μental Health is a Universal Human Right».

Η Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος από την ίδρυσή της θέτει την προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα στο επίκεντρο της λειτουργίας της, μέσα από δράσεις και προγράμματα: ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης για τα δικαιώματα, καταπολέμησης του στίγματος ψυχικής υγείας, προώθησης της (αυτο)συνηγορίας των ατόμων με ψυχοκοινωνικά προβλήματα και της κοινωνικής τους ένταξης, και περιορισμού των ακούσιων νοσηλειών.

Στο πλαίσιο αυτό,  της φετινής καμπάνιας ευαισθητοποίησης της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος με τίτλο «Όλοι έχουμε δικαίωμα στην ψυχική υγεία» αναδεικνύει κάποιες θεμελιώδεις αρχές αναφορικά με τα δικαιώματα και την ψυχική υγεία:

Όλοι έχουμε δικαίωμα στην ψυχική υγεία. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο ψυχικής υγείας. Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το δικαίωμα προστασίας της ψυχικής υγείας και το δικαίωμα πρόσβασης σε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Στα δικαιώματα είμαστε όλοι ίσοι. Όλοι ανεξαιρέτως έχουμε το δικαίωμα στην ελευθερία, την ανεξαρτησία και την ένταξη στην κοινότητα.

 Κανένα πρόβλημα ψυχικής υγείας δεν ακυρώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τα ψυχοκοινωνικά προβλήματα δεν αποτελούν αιτία περιορισμού των δικαιωμάτων του ατόμου ή αποκλεισμού από τις αποφάσεις σχετικά με την υγεία του. Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει ο ΠΟΥ παγκοσμίως τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας συνεχίζουν να βιώνουν ένα ευρύ φάσμα παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλοί αποκλείονται από την κοινοτική ζωή και υφίστανται διακρίσεις, ενώ μεγάλος αριθμός δεν έχει πρόσβαση σε περίθαλψη ψυχικής υγείας με σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα.

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα να ζήσει μια παραγωγική και ικανοποιητική ζωή. Τα άτομα με ψυχοκοινωνικά προβλήματα έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους πολίτες, όπως το δικαίωμα να ζουν μέσα στην κοινότητα, να εργάζονται, να χαίρονται τις κοινωνικές δραστηριότητες χωρίς αποκλεισμούς, να έχουν πρόσβαση στην

Στη φετινή Παγκόσμια Ημέρα Ψυχικής Υγείας, φορείς από όλον τον κόσμο ενώνουμε τις φωνές μας για να προστατέψουμε το δικαίωμα όλων μας στην ψυχική υγεία σε μια δίκαιη και συμπεριληπτική κοινωνία.

Εκ του γραφείου ψυχολόγων

Πετράκη Χαρίκλεια

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com