Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΚΡΗΤΗ 2014-2020», Άξονας προτεραιότητας 3 «Ενίσχυση της εκπαίδευσης και κοινωνικής συνοχής στην Κρήτη» εγκαταστάθηκε νέο ψηφιακό Ακτινολογικό συγκρότημα στο Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ».

Το νέο Ψηφιακό Ακτινολογικό Μηχάνημα, με γεννήτρια πολυκορυφών σύγχρονης τεχνολογίας, μονάδα ακτίνων Χ, ανάρτηση οροφής με ακτινολογική λυχνία, ακτινοδιαγνωστική ανυψούμενη τράπεζα πλέουσας επιφάνειας με ψηφιακό ανιχνευτή, ορθοστάτη με δεύτερο ψηφιακό ανιχνευτή, σταθμό λήψης, αποθήκευσης, επεξεργασίας & εκτύπωσης ψηφιακών εικόνων ακτινογραφιών. Χάρη στη νέα ψηφιακή τεχνολογία, ο ασθενής δέχεται μικρότερο ποσοστό ακτινοβολίας και ο χρόνος εξέτασης λιγοστεύει σημαντικά, αναβαθμίζοντας έτσι την ποιότητα της περίθαλψης. Το νέο μηχάνημα μπορεί να καλύψει όλες τις δυνατές εξετάσεις που έχει ανάγκη το κλασσικό ακτινολογικό τμήμα καθώς επίσης παρέχει και επιπλέον ευκολίες με συγχρονισμένη κίνηση των bucky και stand οροφής, όπως και αυτοματισμούς λήψης FFD.

Πραγματοποιήθηκε η απαιτούμενη εκπαίδευση στο προσωπικό του τμήματος η ενημέρωση  στους Μηχανικούς της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ενώ παράλληλα  ακολούθησε η ενσωμάτωση του στο Κτηματολόγιο του Νοσοκομείου.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com