Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Παρεμβάσεις Συντήρησης και ευπρεπισμού

Στα πλαίσια της συντήρησης του κεντρικού κτηρίου του Νοσοκομείου μας, έγιναν πολλές παρεμβάσεις από την Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να αναβαθμισθεί η εξωτερική εικόνα και να συντηρηθεί το ήδη αρκετά παλαιό κτήριο.

Πριν…

   

Ενδιάμεσα…

   

Μετά…