Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Παροχή πληροφοριών πλοήγησης στο νοσοκομείο μέσω 3D εφαρμογής

Με γνώμονα το όραμα και την αποστολή του Νοσοκομείου προς την κατεύθυνση της διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών, αναπτύχθηκαν συνεργατικές δραστηριότητες μεταξύ του Νοσοκομείου και του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ). Αντικείμενο αυτής της συνεργασίας είναι η παραγωγή, μεταφορά και αξιοποίηση έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας σε θέματα εξυπηρέτησης πολιτών και πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας φροντίδας υγείας με σκοπό την προαγωγή της δημόσιας υγείας και περίθαλψης αξιοποιώντας τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών.
Προς αυτή την κατεύθυνση ξεκίνησε η υλοποίηση ψηφιακής εργαλειοθήκης εφαρμογών 3Δ αλλά και 2Δ για την υποστήριξη υπηρεσιών στον τομέα της (α) εξυπηρέτησης πολιτών/ασθενών/συνοδών που προσέρχονται στο σύστημα υγείας, (β) υποστήριξης των διοικητικών υπηρεσιών και (γ) παροχής υπηρεσιών προς το επιστημονικό και διοικητικό προσωπικό του νοσοκομείου. Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν έργα καταγραφής, αποτύπωσης, οπτικοποίησης και ανάδειξης των δομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών του Γενικού Νοσοκομείου «Βενιζέλειο – Πανάνειο», χρησιμοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όπως τρισδιάστατοι εικονικοί κόσμοι, διαδραστική περιήγηση σε χώρους, πολυτροπική αλληλεπίδραση, επαυξημένη πραγματικότητα κλπ.
Το αντικείμενο του έργου εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του ιδρυτικού σκοπού του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου (ΕΛΜΕΠΑ) και της ερευνητικής του ομάδας Natural Interactive Learning Games and Environments Lab, Εργαστήριο Φυσικών Διαδραστικών Εκπαιδευτικών Παιχνιδιών και Περιβάλλοντων (NILE-lab) του θεσμοθετημένου εργαστηρίου: «Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικής Συστημάτων» (AISE- lab).

Μία πρώτη έκδοση της εφαρμογής εγκαταστάθηκε σήμερα στα InfoKiosks που βρίσκονται στη γραμματεία των εξωτερικών ιατρείων (ραντεβού).

Η έκδοση αυτή παρέχει βασικές λειτουργίες πλοήγησης στο χώρο του νοσοκομείου από τα InfoKiosks. Σε επόμενη έκδοση θα υπάρχουν πρόσθετες λειτουργίες όπως: δυνατότητα αναζήτησης σημείων ενδιαφέροντος με προτάσεις αυτόματης συμπλήρωσης, δυνατότητα εκτύπωσης διαδρομής από το κιόσκι, minimap, φωνητικές εντολές, εμφάνιση απόστασης από το σημείο που βρισκόμαστε μέχρι το τελικό σημείο, Loading Bar στην εναλλαγή σκηνών, δυνατότητα επιλογής κάμερας με ή χωρίς avatar και πολλά άλλα.

Στόχος μας είναι οι πολίτες να έχουν μελλοντικά πρόσβαση στην υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας του νοσοκομείου και μέσω εφαρμογής (app) από το κινητό τους.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com