Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Παρουσίαση Αποτελεσμάτων του Προγράμματος «ΔΙΑ.Ν.Υ.Α.» την Παρασκευή 31/03/2023 στις 13:00 στη Βιβλιοθήκη

Σας προσκαλούμε στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων του προγράμματος Διαχείρισης Νοσοκομειακών Υγρών Αποβλήτων (ΔΙΑ.Ν.Υ.Α.) στα πλαίσια της συνεργασίας μας του νοσοκομείο μας με το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ).

Σκοπός του προγράμματος είναι η ανάπτυξη ολοκληρωμένης μεθοδολογίας διαχείρισης νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων που θα σκοπεύει στην ικανοποιητική βιοαποδόμηση τοξικών φαρμακευτικών ουσιών και στην απομάκρυνση πολυανθεκτικών βακτηρίων και οργανικών μικρορρύπων που περιέχονται σε αυτά και η ασφαλής διάθεση και επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση.

Η παραπάνω μεθοδολογία εφαρμόζεται πιλοτικά στο Νοσοκομείο μας, με τελικό στόχο κατά την ολοκλήρωση του προγράμματος να έχει βελτιστοποιηθεί και αξιολογηθεί τεχνικά και οικονομικά ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί σε πλήρη κλίμακα.

Επιπλέον έχει εγκριθεί η πρόταση LIFE Environment HIPPOCRATEs η οποία κατατέθηκε τον Οκτώβριο 2022 από τους ερευνητικούς φορείς με αντικείμενο την κατασκευή και λειτουργία μεγαλύτερης Μονάδας δυναμικότητας 50m3/ημέρα (περίπου το 50% των λυμάτων που παράγει το Νοσοκομείο μας) για τη διαχείριση νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων που θα σκοπεύει στην ικανοποιητική βιοαποδόμηση τοξικών φαρμακευτικών ουσιών και στην απομάκρυνση πολυανθεκτικών βακτηρίων και οργανικών μικρορρύπων που περιέχονται σε αυτά και δυνατότητα επαναχρησιμοποίησή τους για άρδευση. Η υλοποίηση του έργου θα ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com