Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πίνακες μοριοδότησης για πρόσληψη εποχικού προσωπικού ΣΟΧ3/2019 (UPDATE)

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μοριοδότησης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας, εστίασης, σίτισης και φύλαξης, σύμφωνα με τη ΣΟΧ3/2019.

Οι προσληπτέοι θα ειδοποιηθούν από την Υπηρεσία.

100 ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ PDF
101 ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ (ΠΑΛΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ) PDF
102 ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ PDF
103 ΥΕ ΛΑΝΤΖΕΡΗΔΩΝ-ΣΩΝ PDF
104 ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΦΥΛΑΞΗΣ PDF


UPDATE
: ΝΕΟΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΙΣΟΒΑΘΜΗΣΑΝ ΜΕ 230 ΜΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ YΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ-ΣΤΡΙΩΝΤΗΣ ΣΟΧ3/2019

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com