Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΠΡΑΞΗ ΔΩΡΕΑΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΝΤΕ ΦΟΡΗΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΑΣΘΕΝΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ»

Στα πλαίσια της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ο Οργανισμός Λιμένος Ηρακλείου ενέκρινε δαπάνη για την πραγματοποίηση δωρεάς Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού στο Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ – ΠΑΝΑΝΕΙΟ».

Η πράξη δωρεάς περιλαμβάνει πέντε φορητά συστήματα παρακολούθησης ασθενή τα οποία θα καλύψουν ανάγκες των τμημάτων για την  αντιμετώπισης της πανδημίας.

Το υπουργείο Υγείας με την αριθ. πρωτ. 5014/7-7-2020 απόφαση του, ενέκρινε την συγκεκριμένη προσφορά και τέσσερα από τα φορητά συστήματα τοποθετήθηκαν στην Ειδική Μονάδα λοιμωδών νόσων, ενώ ένα φορητό σύστημα, τοποθετήθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (covid) του Νοσοκομείου μας, ενισχύοντας την προσπάθεια για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης.

Η παραλαβή του νέου Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, ολοκληρώθηκε με την απαιτούμενη εκπαίδευση του νοσηλευτικού και  ιατρικού προσωπικού , ενώ παράλληλα  ακολούθησε η ενσωμάτωση τους στο Κτηματολόγιο του Νοσοκομείου αξιοποιώντας με τον καλύτερο τρόπο την ευγενική δωρεά του Οργανισμού Λιμένος  Ηρακλείου.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com