Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πριν και μετά…

Στην κεντρική είσοδο του νοσοκομείου, όπου γίνεται η διακίνηση των ασθενών, υπήρχε το εξής πρόβλημα: Σε περίπτωση βροχής, λόγω του μικρού μήκους του μπαλκονιού και της αδυναμίας προσέγγισης του ασθενοφόρου εντός της κάλυψης που αυτό παρείχε, ο ασθενής, όταν έφευγε με φορείο, αναγκαστικά βρεχόταν!!.

Με ενέργειες από την Τεχνική Υπηρεσία, έγινε μια προέκταση του μπαλκονιού, με αποτέλεσμα, να καλύπτεται μέρος του ασθενοφόρου, ώστε το πρόβλημα πλέον να μην υφίσταται. Ταυτόχρονα ενισχύθηκε ο φωτισμός της κεντρικής εισόδου με φώτα led στη κάτω επιφάνεια της προέκτασης.

Πριν…


Μετά…

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com