Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πριν και μετά… (Νέα πατώματα στη μαιευτική κλινική)

Μετά τις διαμορφώσεις χώρων, ώστε η κλινική να λειτουργεί, χωροταξικά καλύτερα και αποτελεσματικότερα, με ενέργειες της Τεχνικής Υπηρεσίας, αλλάχθηκαν και τα πατώματα της κλινικής, τα οποία είχαν σπάσει σε πολλά σημεία και το πλαστικό κάλυμμα είχε ξεθωριάσει. 

Οι χώροι πλέον της Κλινικής είναι αναβαθμισμένοι, σύγχρονοι και λειτουργικοί, προκειμένου απρόσκοπτα το προσωπικό να επιτελεί το λειτούργημα του…

Πριν…

 

Μετά…