Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας του Κέντρου Αίματος του Νοσοκομείου μας

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει το Κέντρο Αίματος του ΓΝΗ “Βενιζέλειο”, συμπεριλαμβάνεται το πρόγραμμα Αγωγής Υγείας  που ήδη βρίσκεται σε φάση υλοποίησης από την Επισκέπτρια Υγείας του Κέντρου, κα Πετράκη Άννα.

Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα αφορά στην ευαισθητοποίηση και ενημέρωση μαθητών Α΄Γυμνασίου της πόλης του Ηρακλείου για την εθελοντική αιμοδοσία. Η ενημέρωση αυτή εντάσσεται στο εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα για το μάθημα της Αγωγής Υγείας.

Η προγραμματισμός επισκέψεων στα σχολεία έχει ακολουθήσει όλες τις προαπαιτούμενες νόμιμες διαδικασίες (ενημέρωση/έγκριση από τον Προϊστάμενο της Δευτ/θμιας Εκπαίδευσης, ενημέρωση /έγκριση από τις Δ/νσεις των Γυμνασίων, ενημέρωση/έγκριση από Διοίκηση του Νοσοκομείου και τη Δ/νση του Κέντρου Αίματος).

Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η κατανόηση της έννοιας του εθελοντισμού και ιδιαίτερα της εθελοντικής Αιμοδοσίας μέσα από μια ομαδοσυνεργατική ομιλία, η ευαισθητοποίηση στο συγκεκριμένο θέμα, η απόκτηση συμπεριφορών εθελοντισμού ενεργών πολιτών ώστε να γίνουν μικροί μέντορες εθελοντισμού στις οικογένειες τους και στο ευρύτερο περιβάλλον τους και η υιοθέτηση εν γένει θετικών στάσεων και συμπεριφορών σε θέματα που άπτονται της προσφοράς στον συνάνθρωπο.

Μετά από αυτή την ενημέρωση θα ζητηθεί από τους μαθητές να συμμετέχουν στο σχεδιασμό μιας αφίσας σχετική με την Αιμοδοσία από όσα σχολεία το επιθυμούν. Οι συγκεκριμένες αφίσες θα συγκεντρωθούν από το Κέντρο Αίματος ως τα τέλη Μαΐου και αφού αξιολογηθούν και βαθμολογηθούν, οι καλύτερες θα βραβευθούν σε εκδήλωση στις 14 Ιουνίου που έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Αιμοδότη με τίτλο “Η Αιμοδοσία μέσα από τα μάτια των παιδιών μας”.

Συγχαίρουμε και στηρίζουμε τέτοιου είδους δράσεις εκ μέρους του Κέντρου Αίματος του ΓΝΗ “Βενιζέλειο”, που αν μη τι άλλο αναδεικνύουν το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών του εντός και εκτός του χώρου του Νοσοκομείου.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com