Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Προϊόντα Εμφάνισης Ακτινογραφιών

 Διακήρυξη Αριθμ. 26/2016
 Προϋπολογισμός 341.999,53 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος 15/12/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com