Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Προκήρυξη εκλογών για την πλήρωση της θέσης του Προέδρου Επιστημονικού Συμβουλίου

Ο Διοικητής του Γ.Ν «Βενιζέλειο-Πανάνειο» αφού έλαβε υπόψη του τις κείμενες διατάξεις

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι

Α. Την προκήρυξη διενέργειας εκλογικής διαδικασίας για την θέση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» και του αναπληρωματικού αυτού, λόγω κένωσης ως απόρροια ανάληψης καθηκόντων Διευθυντή Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου μας.

Πιο συγκεκριμένα:

• Εκλέγεται ένας (1) Ιατρός με θέση Συντονιστή Διευθυντή ή μοναδικό Διευθυντή Τμήματος ή Διευθυντή Τμήματος, στον οποίο έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού Προϊστάμενου ή Καθηγητή, οποιασδήποτε βαθμίδας, Διευθυντή Πανεπιστημιακής Κλινικής ή Εργαστηρίου, που εκλέγεται, με τον αναπληρωτή του, από όλους όσους κατέχουν κάποια από τις παραπάνω θέσεις ευθύνης, ως Πρόεδρος. (άρθρο 9 του Ν. 3329/2005 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41 του Ν. 4486/2017).

* Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν οι Ιατροί με θέση Συντονιστή Διευθυντή, μοναδικοί Διευθυντές ή Διευθυντές που τους έχουν ανατεθεί καθήκοντα προσωρινού Προϊστάμενου, εκτός των κάτωθι:
i. Οι αποσπασμένοι υπάλληλοι οι οποίοι εκλέγουν και εκλέγονται στην Υπηρεσία που ανήκουν οργανικά.
ii. Όσοι από τους υπαλλήλους έχουν τεθεί σε αργία ή διαθεσιμότητα.

Β. Την πρόσκληση σε Γενική Συνέλευση για την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Όσοι έχουν δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν, συμπεριλαμβάνονται σε ονομαστική λίστα που θα αναρτηθεί για οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες στον πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου.
Οι εγγεγραμμένοι στη συνημμένη κατάσταση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσης, φέρουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι και καλούνται σε Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12.00μμ στην βιβλιοθήκη του ισογείου του παλαιού κτιρίου, με σκοπό την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Η συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία εφόσον οι παρόντες υπερβαίνουν κατά ένα (1) τα άτομα που είναι γραμμένα στην κατάσταση και λείπουν (50%+1).
Εάν δεν υπάρξει απαρτία, η συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, ήτοι Τρίτη 13 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12.00μμ.
Στη δεύτερη συνέλευση για να υπάρχει απαρτία χρειάζεται να παρευρίσκεται το 30% των υπαλλήλων που είναι γραμμένοι στην κατάσταση, χωρίς να υπολογίζεται το κλάσμα μονάδας που τυχόν προκύπτει.
Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί απαρτία, η Εφορευτική Επιτροπή θα συγκροτηθεί με δημόσια κλήρωση από το Διοικητή του Νοσοκομείου την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12.00μμ.
Η διενέργεια των εκλογών θα πραγματοποιηθεί στο χώρο της βιβλιοθήκης του ισογείου του παλαιού κτιρίου του Νοσοκομείου μας, την Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 2024 από τις 08:00πμ έως τις 16:00μμ.

Υποβολή υποψηφιότητας για μέλος Εφορευτικής Επιτροπής

Η εκλογική διαδικασία κατά την ψηφοφορία συντονίζεται από την Εφορευτική Επιτροπή, η οποία είναι τριμελής και εκλέγεται, μαζί με τα αναπληρωματικά μέλη, από τη συνέλευση με ανάταση χεριών. Η ίδια συνέλευση ορίζει και τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής.
Καθήκοντα Προέδρου της συνέλευσης μέχρι την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής ασκεί ο Διοικητής του Νοσοκομείου.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής δεν επιτρέπεται να είναι υποψήφιοι για εκπρόσωποι στο Επιστημονικό Συμβούλιο και η άσκηση των καθηκόντων τους είναι υποχρεωτική.
Ο Διοικητής του Νοσοκομείου ανακοινώνει τις υποψηφιότητες στη συνέλευση και εάν υποβληθούν προφορικώς ενστάσεις, διακόπτεται η συνεδρίαση για εύλογο χρόνο προκειμένου οι ενστάσεις να υποβληθούν εγγράφως. Οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν προφορικώς, ένα δεν υποβληθούν εγγράφως λογίζονται ως μη υποβληθέντες. Επί των ενστάσεων που αφορούν την παράλειψη εγγραφής στην κατάσταση των εκλογέων, στη διαγραφή από την κατάσταση των εκλογέων, καθώς και τους υποψήφιους για μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής αποφαίνεται αμέσως η συνέλευση με ανάταση των χεριών, ύστερα από εισήγηση του Διοικητή.
Επί των ενστάσεων των υποψηφίων για την ανάδειξη των εκπροσώπων στο Επιστημονικό Συμβούλιο αποφαίνεται η Εφορευτική Επιτροπή αμέσως μετά την εκλογή της και πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Εάν υποβληθεί μία (1) υποψηφιότητα, δεν διεξάγεται εκλογή για την εν λόγω θέση.

Υποβολή υποψηφιότητας για Πρόεδρος Επιστημονικού Συμβουλίου

Όσοι από τους εγγεγραμμένους στη συνημμένη κατάσταση επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για την εκλογή τους ως εκπρόσωποι για τη θέση του Προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις, θα πρέπει να υποβάλλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας προς το Γραφείο Διοικητή μέσω πρωτοκόλλου, από την δημοσίευση της παρούσης έως την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 και ώρα 12.00μμ, ημέρα εκλογής της Εφορευτικής Επιτροπής.
Εκπρόσωπος των υπαλλήλων στο Επιστημονικό Συμβούλιο κάθε Νοσοκομείου αναδεικνύεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης και οι υπόλοιποι θεωρούνται αναπληρωματικοί αυτού, κατά φθίνουσα σειρά κατάταξης ως προς τους σταυρούς προτίμησης.

Επιπρόσθετα, σημειώνονται τα εξής:
 Η Εφορευτική Επιτροπή μπορεί με απόφαση της να παρατείνει τη διάρκεια της ψηφοφορίας, αν μετά την ώρα περάτωσης της διαδικασίας κατά τον προκαθορισμένο χρόνο υπάρχουν παρόντες εκλογείς για ψηφοφορία.
 Για την εκλογή των εκπροσώπων στο Επιστημονικό Συμβούλιο επιτρέπεται η υποβολή μόνο μεμονωμένων υποψηφιοτήτων οι οποίες καταχωρούνται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο.
 Ο εκλογέας εκφράζει την προτίμηση του σε υποψήφιο σημειώνοντας στο ψηφοδέλτιο έναν (1) σταυρό παραπλεύρως του ονόματός του, χρησιμοποιώντας στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου.
 Οι εκλογείς προσέρχονται και παρουσιάζονται στην Εφορευτική Επιτροπή με την αστυνομική τους ταυτότητα, η οποία κάνει το σχετικό έλεγχο και επαληθεύει την εγγραφή τους στον πίνακα εκλογέων. Αν δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα, προσκομίζουν κάθε άλλο αποδεικτικό της ταυτότητας έγγραφο που έχει εκδοθεί από φορέα του δημοσίου τομέα και φέρει φωτογραφία του υπαλλήλου.
 Για οποιαδήποτε πληροφορία αφορά στην εν λόγω διαδικασία, υπεύθυνη ορίζεται η κ. Κουρλετάκη Ζαχαρένια, Διοικητικός (τηλ.: 281340-1584/1595).
 Στο πλαίσιο μέτρων ατομικής προστασίας, οι εκλογείς θα πρέπει να τηρούν απόσταση τουλάχιστον 1,5 μέτρου μεταξύ των υπαλλήλων κατά την προσέλευση τους, να φορούν υποχρεωτικά μάσκα και να διασφαλίζεται ότι στο χώρο δεν παρατηρούνται φαινόμενα συγχρωτισμού.
 Η παρούσα να αναρτηθεί στον κεντρικό πίνακα ανακοινώσεων του Νοσοκομείου, να κοινοποιηθεί σε όλα τα Τμήματα/Μονάδες/Εργαστήρια και να δημοσιευτεί στον ηλεκτρονικό ιστότοπο του Νοσοκομείου.

Ο εκτελών χρέη Διοικητή
Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο»

ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com