Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Προκήρυξη για πρόσληψη ιατρών με σύμβαση έργου

Προκήρυξη για πρόσληψη ιατρών με σύμβαση έργου

Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός ατόμων
Αναισθησιολογία 12 μήνες 1
Παθολογία 12 μήνες 1


Λεπτομέρειες για την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα βρείτε εδώ.