Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Προκήρυξη θέσεων κλάδου Ιατρών ΕΣΥ

ΕΓΚΡΙΝΟΥΜΕ – ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ
Την πλήρωση μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευμένου ιατρού του κλάδου ΕΣΥ στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμελητή Β για το Νοσοκομείο μας ως κάτωθι:
1. Μία (1) θέση Επιμελητή Β΄ Παθολογικής Ανατομικής

Η Αίτηση – Δήλωση και όλα τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» εις τριπλούν (βλ. Άρθρο 2 της παρούσης προκήρυξης), μέσα σε προθεσμία είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, ήτοι από 10.07.2017 έως και 29.07.2017.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com