Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ, ΣΤΟ Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» ΕΠΙ ΘΗΤΕΙΑ

Προκήρυξη 2391/10-02-2020 θέσεων κλάδου ιατρών ΕΣΥ, στο Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ» επί θητεία.

Λεπτομέρειες για την προκήρυξη και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα βρείτε εδώ.