Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Προμήθεια Εύκαμπτου Video –Γαστροσκοπίου υψηλής ευκρίνειας

 Διακήρυξη Αριθμ7/2018
 Προϋπολογισμός 45000  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  03/04/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
Αρχείο Ερμής zip 20585

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com