Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εγγραφή στο ΔΙΕΚ

Το ∆ηµόσιο Ινστιτούτο Επαγγελµατικής Κατάρτισης (∆.Ι.Ε.Κ.) του Γενικού Νοσοκομείου «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ-ΠΑΝΑΝΕΙΟ», ειδικότητας Βοηθού Νοσηλευτικής Γενικής Νοσηλείας, προκειμένου να προβεί:

1) στην επιλογή-εγγραφή υποψηφίων στο Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτισης

2) στην κατάταξη υποψηφίων, για κάλυψη κενών θέσεων, στο Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ κατάρτισης, για το εκπαιδευτικό έτος 2022-2023, εξάμηνο κατάρτισης 2022Β:

καλεί

τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά επιλογής-εγγραφής και κατάταξης από 1/9/2022 μέχρι και 15/9/2022 από 09:00 π.μ. έως 13:00 μ.μ., στη γραμματεία του ΔΙΕΚ, στην οδό Σπιναλόγκας 1.

Η φοίτηση στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)  του Υπουργείου Υγείας είναι πρωινή, παρέχεται δωρεάν και είναι διάρκειας 5 εξαμήνων:

 • 4 εξαμήνων θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης με διάρκεια 1200 ωρών
 • 1 εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης, με συνολική διάρκεια 960 ωρών.

Στους καταρτιζόμενους που ολοκληρώνουν και τα 5 εξάμηνα φοίτησης απονέμεται Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάστασης (ΒΕΚ) και μετά τη συμμετοχή τους στις εξετάσεις του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ), οι επιτυχόντες μπορούν να λάβουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

 • Δικαίωμα υποβολής αίτησης εγγραφής στο Α΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν: οι απόφοιτοι ΓΕΛ, καθώς και οι απόφοιτοι ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄Κύκλου Σπουδών, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.
 • Δικαίωμα υποβολής αίτησης κατάταξης στο Γ΄ εξάμηνο κατάρτισης έχουν: οι απόφοιτοι νοσηλευτικής ειδικότητας ΕΠΑ.Λ, ΤΕΛ, ΤΕΕ Β΄ Κύκλου σπουδών, καθώς και οι απόφοιτοι ΙΕΚ.

Δικαιολογητικά για την επιλογή των υποψηφίων καταρτιζομένων Δ.ΙΕΚ

 1. Αίτηση με τα προσωπικά στοιχεία του υποψηφίου.
 2. Τίτλος σπουδών (απολυτήριο ή πτυχίο), πρωτότυπος και φωτοτυπία. Ο βαθμός να εκφράζεται στην εικοσαβάθμια κλίμακα.
 3. Τίτλος σπουδών της αλλοδαπής: επίσημης μετάφρασης και ισοτιμίας από τον ΕΟΠΠΕΠ
 4. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή Διαβατήριο.
 5. Βεβαίωση ΑΜΚΑ.
 6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
 7. Ειδικό δελτίο ταυτότητας για τους ομογενείς.
 8. Άδεια  διαμονής ενιαίου τύπου.
 9. Πιστοποιητικό γνώσης της ελληνικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β1 για υποψηφίους χωρών Ε.Ε ή τρίτων χωρών

Κατόπιν της υποβολής των αιτήσεων, θα ακολουθήσει επιλογή, βάσει μοριοδότησης.

Πληροφορίες για το ΔΙΕΚ, στη σελίδα https://www.venizeleio.gr/domi/apokentromenes-domes/

Πληροφορίες- Επικοινωνία:

 • e-mail:iek.venizeleio@gmail.com
 • Τηλ:2813403828, -860, -829
Επικοινωνία τους θερινούς μήνες (9:00πμ-13:00μμ)
Ημέρα Ημερομηνία
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29/7/2022
ΠΕΜΠΤΗ 11/8/2022
25/8/2022

από 1η Σεπτέμβρη κι έπειτα, καθημερινά.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com