Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Συμπληρωματική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπαιδευτών στο ΔΙΕΚ

Λόγω του μεγάλου αριθμού αιτήσεων και της δημιουργίας δεύτερου τμήματος στο Α΄ Εξάμηνο  και προκειμένου να οριστούν εκπαιδευτές για το Χειμερινό εξάμηνο 2022Β του ΔΙΕΚ του Νοσοκομείου μας, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι Ιατροί και Νοσηλευτές/τριες του Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ- ΠΑΝΑΝΕΙΟ», όπως καταθέσουν σχετική αίτηση.

Η πρόσκληση αφορά ιατρούς και νοσηλευτές του Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ ΠΑΝΑΝΕΙΟ», οι οποίοι θα  διδάσκουν εντός του ωραρίου υπηρεσίας τους, άνευ αμοιβής.

Όσον αφορά στη μοριοδότηση των υποψήφιων εκπαιδευτών, εφαρμόζεται ανάλογα η παρ. Α της υπ. αρ Κ1/104717/10-8-2020 Υπουργική Απόφαση (ΑΔΑ:6ΝΖ14653ΠΣ-1Τ1) της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΑΔΑ:6ΜΜΛ46ΜΤΡΛΗ-ΞΛ9).

Οι πιστοποιημένοι και εγγεγραμμένοι εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων (του ΕΟΠΠΕΠ), επιλέγονται κατά προτεραιότητα παντός άλλου. Οι φάκελοι με τα δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την αίτηση    του υποψηφίου θα κατατίθενται στη γραμματεία του ΔΙΕΚ, στην οδό Σπιναλόγκας 1, στο κέντρο του Ηρακλείου (στο κτήριο όπου στεγάζεται το Κέντρο Ψυχικής Υγείας) από 27 έως 29 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 11.30πμ.

Το χειμερινό εξάμηνο  ξεκινάει τη 3η Οκτωβρίου  2022 και ολοκληρώνεται στις 14η  Φεβρουαρίου 2023 .   

Τα μαθήματα για τα οποία θα πραγματοποιηθεί μοριοδότηση  αναφέρονται παρακάτω:

Μάθημα Εξάμηνο

Κατάρτισης

Ώρες /Εβδομάδα Είδος Μαθήματος:

Θεωρητικό (Θ)

Εργαστηριακό (Ε)

 

Αριθμός εκπαιδευτών που απαιτούνται
Αποστείρωση Γ 2 Θ 1
Υγιεινή –Μικροβιολογία Α 2 Θ
Νοσηλευτική Εργαστήριο* Α 4 Ε
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα* Α 3 Ε
    Χειρουργική  2 Γ 2 Θ 1
Νοσηλευτική  Εργαστήριο* Α 4 Ε 2
Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα Α 3 Ε

*Λόγω του μεγάλου αριθμού καταρτιζομένων (27) σε καθένα από τα δυο τμήματα του Α΄ εξαμήνου, τα εργαστηριακά μαθήματα Νοσηλευτική Εργαστήριο και Πρακτική Εφαρμογή στην Ειδικότητα, θα πραγματοποιηθούν από 2 εκπαιδευτές, σε κάθε τμήμα, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com