Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Tεχνικές χειρισμού ασθενών και μέτρα προστασίας

Στα πλαίσια των μαθημάτων που γίνονται από το τμήμα φυσικοθεραπείας στο νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς των κλινικών του νοσοκομείου μας με θέμα: «Τεχνικές χειρισμού ασθενών και μέτρα προστασίας» αναρτώνται τα παρακάτω βίντεο με σκοπό να διευκολυνθεί το προσωπικό στην ασφαλή εφαρμογή των τεχνικών που έχει εκπαιδευτεί. Τονίζουμε ότι μόνο η παρακολούθησή τους χωρίς την απαραίτητη προηγούμενη εκπαίδευση δεν εγγυάται την ασφαλή μεταφορά των ασθενών.

1. Μεταφορά ασθενούς στο κρεβάτι προς τα πάνω με ένα άτομο

2. Μεταφορά ασθενούς στο κρεβάτι προς τα πάνω με δύο άτομα

3. Μεταφορά ασθενούς στο κρεβάτι προς τα πάνω με ένα άτομο και τη χρήση βοηθητικού μέσου

4. Μεταφορά ασθενούς στο κρεβάτι προς το πλάι με ένα άτομο

5. Μεταφορά ασθενούς στο κρεβάτι προς το πλάι με δύο άτομα

6. Μεταφορά ασθενούς στο κρεβάτι προς το πλάι με ένα άτομο και τη χρήση βοηθητικού μέσου

7. Μεταφορά ασθενούς στο κρεβάτι προς τα πλάγια με ένα άτομο

8. Μεταφορά ασθενούς στο κρεβάτι προς τα πλάγια με δύο άτομα

9. Μεταφορά ασθενούς από κρεβάτι σε κρεβάτι ή φορείο με τη χρήση βοηθητικού μέσου και ένα άτομο

10. Μεταφορά ασθενούς από κρεβάτι σε κρεβάτι ή φορείο με τη χρήση βοηθητικού μέσου και δύο άτομα

11. Γύρισμα ασθενούς από το κρεβάτι στην καθιστή θέση

12. Μεταφορά ασθενούς από καθιστή θέση σε καρέκλα με ένα άτομο

13. Μεταφορά ασθενούς από καθιστή θέση σε καρέκλα με δύο άτομα

14. Μεταφορά ασθενούς από καρέκλα σε καθιστή θέση με ένα άτομο

15. Μεταφορά ασθενούς από καρέκλα σε καθιστή θέση με δύο άτομα

16. Μεταφορά ασθενούς από καθιστή θέση σε καρέκλα με ένα άτομο και τη χρήση ζώνης μεταφοράς

17. Μεταφορά ασθενούς από καρέκλα σε καθιστή θέση με ένα άτομο και τη χρήση ζώνης μεταφοράς

18. Μεταφορά ασθενούς από καθιστή θέση σε καρέκλα με ένα άτομο και τη χρήση ζώνης μεταφοράς-σανίδας μεταφοράς

Το προσωπικό του τμήματος φυσικοθεραπείας είναι στη διάθεση των εργαζομένων για την επίλυση οποιασδήποτε απορίας σχετικά με την ασφαλή διαχείριση των ασθενών.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com