Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Το πρώτο μωρό του 2018

ΕΛΠΙΔΑ ΚΑΙ ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ φέρνει  το 2018 το μωρό που γεννήθηκε  τα πρώτα λεπτά της νέας χρονιάς στο ΓΝΗ Βενιζέλειο. Ο Διοικητής του Νοσοκομείου επισκέφθηκε τη μητέρα και το νεογνό προκειμένου να ευχηθεί  στους γονείς και να συγχαρεί το προσωπικό της κλινικής για το έργο τους, δεδομένου ότι  για το 2017 πραγματοποιήθηκαν 1007 γεννήσεις  στη Μαιευτική κλινική του ΓΝΗ «Βενιζέλειο».