Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Διακήρυξη Αριθμ. 8/2017
 Προϋπολογισμός  74.400,00 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος 5/04/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο ΕΡΜΗ 20492 zip

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com