Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Ανακοίνωση για τα Πρωινά Τακτικά Ραντεβού

Όλα τα πρωινά ραντεβού που έχουν κλειστεί είτε μέσω της Γραμματείας, είτε μέσω της ιστοσελίδας του Νοσοκομείου, από τις 04/05/2020 εκτελούνται κανονικά.