Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 67/2020

 Ανακοίωση Ανακοίνωση Μετάθεσης (δ/ξης 67/2020
 Προϋπολογισμός 361.390,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  28/05/2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com