Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Πρωτόκολλο: 281340 8800      Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αναλώσιμα ηλεκτροδίων διουρηθρικών επεμβάσεων

Διακήρυξη Αριθμ. 38/2016
Προϋπολογισμός 45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ
Ημ. Ανοίγματος 08/12/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
Αρχείο ΕΡΜΗ 20473.zip
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com