Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αναβάθμιση των χειρουργικών αιθουσών

Με την αγορά κατάλληλου πληροφοριακού εξοπλισμού, εγκαταστάθηκαν στις 4 από τις 5 χειρουργικές αίθουσες του Βενιζελείου Νοσοκομείου, ειδικά διαμορφωμένοι  και πιστοποιημένοι για ιατρική χρήση υπολογιστές/οθόνες (touch screen) που συμβάλουν στην γρήγορη και αξιόπιστη λειτουργία των χειρουργικών αιθουσών.

Μέσω των εν λόγω συστημάτων, οι χειρουργοί, μπορούν από τη χειρουργική αίθουσα να δουν στην οθόνη, τις αξονικές και τις μαγνητικές τομογραφίες του ασθενή τους, τους υπερήχους, τις ακτινογραφίες και να επισκοπήσουν τις εργαστηριακές εξετάσεις και τον φάκελο υγείας του, συμβάλλοντας στη γρήγορη, αξιόπιστη και αποτελεσματική παροχή ιατρικών πληροφοριών στη ιατρονοσηλευτική χειρουργική ομάδα, προς όφελος του ασθενούς. Επίσης θα μπορούν να δώσουν ιατρονοσηλευτικές οδηγίες, κατευθείαν από τη χειρουργική αίθουσα, προς την κλινική που θα πάει ο ασθενής, μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Αργότερα, η αποχρέωση των υλικών θα γίνεται σχεδόν real time, μέσω των συστημάτων αυτών, με τη χρήση barcodes.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com