Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα από Ομάδα σύνταξης

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ. 66 ΤΡΙΣ/2017  Προϋπολογισμός  45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 20/03/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο ΕΡΜΗ 20490 zip  Αρχείο Διευκρίνησης  Αρχείο pdf  

Διαβάστε περισσότερα

Υπηρεσίες Ιδιωτικών Ταχυδρομικών Γραφείων

 Διακήρυξη Αριθμ. 1/2017  Προϋπολογισμός  24.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 07/02/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο ΕΡΜΗ 20488 zip  Αρχείο Διευκρίνησης Αρχείο pdf  

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνες Αιμοκάθαρσης

 Διακήρυξη Αριθμ. 66 δις/2017  Προϋπολογισμός  45.000,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 06/02/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο ΕΡΜΗ 20482 zip  

Διαβάστε περισσότερα

Ανάδοχος Υπηρεσιών Απολύμανσης και Εξολόθρευσης

 Διακήρυξη Αριθμ. 75/2016  Προϋπολογισμός  9.500,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 26/01/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  Ανακοίνωση Αρχείο pdf  Αρχείο ΕΡΜΗ 20486 zip

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικές Λυχνίες

 Διακήρυξη Αριθμ. 67/2016  Προϋπολογισμός  234.267,00 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  09/03/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.  

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργικά Γάντια

 Διακήρυξη Αριθμ. 57/2016  Προϋπολογισμός  300.000,60 € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  07/03/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα Παθολογοανατομικού – Κυτταρολογικού Εργαστηρίου ΠΑΓΝΗ – ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ με Ταυτόχρονη Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού

 Διακήρυξη Αριθμ. 68/2016  Προϋπολογισμός 379.467,84  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 23/03/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα