Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Εξοπλισμοί Χορήγησης των Δόσεων του Φαρμάκου

 Διακήρυξη Αριθμ. 4/2017
 Προϋπολογισμός 733.001,70 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  27/04/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com