Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Όλα τα άρθρα από Ομάδα σύνταξης

Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα Παθολογοανατομικού – Κυτταρολογικού Εργαστηρίου ΠΑΓΝΗ – ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ με Ταυτόχρονη Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού

 Διακήρυξη Αριθμ. 68/2016  Προϋπολογισμός 379.467,84  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 23/03/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

α)Μετρητές Κυττάρων Αίματος – β)Εξετάσεις Χωρίς Συνοδό Εξοπλισμό

 Διακήρυξη Αριθμ. 40/2016  Προϋπολογισμός  26.433,08  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 02/02/2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο ΕΡΜΗ 20485 zip

Διαβάστε περισσότερα

Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά

 Διακήρυξη Αριθμ. 41/2016  Προϋπολογισμός  29.989,25  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 30/01/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο ΕΡΜΗ 20483 zip  

Διαβάστε περισσότερα

Χειρουργικά Πεδία

 Διακήρυξη Αριθμ. 65/2016  Προϋπολογισμός  59.451,18  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 20/01/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο ΕΡΜΗ 20484 zip

Διαβάστε περισσότερα

Πολυθρόνες Αιμοκάθαρσης

 Διακήρυξη Αριθμ. 66/2016  Προϋπολογισμός  45.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 17/01/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.  Αρχείο ΕΡΜΗ 20482 zip

Διαβάστε περισσότερα

Διατάξεις Νεφρικής Υποστήριξης (Φίλτρα Θεραπείας Συνεχούς Νεφρικής Υποκατάστασης) με παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού

 Διακήρυξη Αριθμ. 69/2016  Προϋπολογισμός  45.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  11/01/2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. Αρχείο ΕΡΜΗ 20481.zip  

Διαβάστε περισσότερα

Κυτταρομετρητής Ροής

 Διακήρυξη Αριθμ. 62/2016  Προϋπολογισμός  66.100,68  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος  16/12/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα

Εξακρίβωση της Ομάδας Αίματος – Εξοπλισμοί Πρόληψης AIDS (Αντιδραστήρια και Αναλώσιμα με Παραχώρηση Συνοδού Εξοπλισμού)

 Διακήρυξη Αριθμ. 55/2016  Προϋπολογισμός 1.962.536,59  € συμπ/νου ΦΠΑ  Ημ. Ανοίγματος 03/02/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.

Διαβάστε περισσότερα