Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 15/2019 ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ»

 Διακήρυξη Αριθμ. 15/2019
 Προϋπολογισμός 4536,59  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος 22/05/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ..
 Αρχείο Ερμής   20663
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com