Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Αναλώσιμα Οδοντιατρικά Υλικά

 Διακήρυξη Αριθμ. 41/2016
 Προϋπολογισμός  29.989,25  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος 30/01/2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο ΕΡΜΗ 20483 zip

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com