Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 1/2019 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΣΑΚΚΟΙ ΟΥΡΩΝ”

 Διακήρυξη Αριθμ19/2019
 Προϋπολογισμός 44.056,58  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  30/7/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής   20617
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com