Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 13/2022 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ”

Διακήρυξη Αριθμ13/2022
 Προϋπολογισμός 549.762,54 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  23/09/2021, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ.
 

 

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com