Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 15-2021 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΑΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ ΤΟΥΣ”

 Διακήρυξη Αριθμ15/2021
 Προϋπολογισμός 41.748,38 € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  29/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com