Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 18ΔΙΣ/2019 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΓΛΥΚΟΖΥΛΙΩΜΕΝΗΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΝΗΣ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΛΕΥΚΟΜΑΤΙΝΟΥΡΙΑΣ

 Διακήρυξη Αριθμ18ΔΙΣ/2019
 Προϋπολογισμός 27.341,26  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  13/8/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
 Αρχείο Ερμής   20676
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com