Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 20/2021 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΝΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ”

Διακήρυξη Αριθμ20/2021
 Προϋπολογισμός 250.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  20/10/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com