Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 20/2022 ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

 Διακήρυξη Αριθμ20/2022
 Προϋπολογισμός 160.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  20/1/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com