Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 5/2021 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΤΟΥ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ”

 Διακήρυξη Αριθμ5/2021
 Προϋπολογισμός 74.400,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  12/05/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com