Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 21/2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΩΝ(3) ΦΥΣΗΤΗΡΩΝ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΜΟΝΑΔΑΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ, ΠΛΗΡΟΥΣ ΜΕ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ,ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΦΟΡΤΗΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ, ΚΑΤΑΣΙΓΑΣΜΕΝΟΥ»

 Διακήρυξη Αριθμ21/2023
 Προϋπολογισμός 60.000,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  05/02/2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com