Τηλέφωνο: 281340 8000         E-mail: information@venizeleio.gr       Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 28/2020 (ΜΑΣΚΑ ΧΕΙΡ/ΓΙΟΥ ΥΠΟΑΛΛΕΡΓΙΚΗ ΚΟΙΝΗ)

Διακήρυξη Αριθμ28/2020
 Προϋπολογισμός 74.400,00  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  26/06/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.