Τηλέφωνο: 281340 8000          E-mail: information@venizeleio.gr     Γρ. Πολίτη: 281340 8149         Information: EN   DE   FR   IT   RU

Δ/ΞΗ 3/2021 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΝΔΟΣΚΟΠΙΑΣ & ΕΝΔΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

 Διακήρυξη Αριθμ3/2021
 Προϋπολογισμός 74.333,04  € συμπ/νου ΦΠΑ
 Ημ. Ανοίγματος  23/04/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ.
 
PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com